Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2019

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

ŞAHİN Azize

Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler

The Relationship between Mindfulness and Life Satisfaction & Well-Being among University Students

PDF