Makale

Makale

Dış Politika Yapımında Liderler ve Yerel Etkenler: Nasır ve Mursi Örnekleri

Domestic Factors and Leaders in Foreign Policy Making: The Cases of Nasser and Morsi

DUMAN Ahmed Hayri
Yıl 2021, Sayı 12, Sayfalar:1-35

It has been a general assumption that leaders have played a vital role in the making of Egypt's foreign policy. This article tries to detail this assumption and illustrates that individual formulation and implementation of foreign policies following the Free Officers' coup d'etat of 1952 and the Egyptian revolution of 2011 cannot be sufficiently clarified in the absence of domestic level explanations. What is found in this study is that various domestic factors paved the way for Nasser to increase his effectiveness on Egypt's foreign policy, whereas they created a compelling environment for Morsi in which he had a lesser influence on its foreign policy during his short tenure.

Liderlerin Mısır'ın dış politikasının oluşturulmasında çok önemli oyuncular olduğu genel bir varsayımdır. Bu makale bu varsayımı detaylandırmaya çalışmakta ve 1952 Hür Subaylar Darbesi ve 2011 Mısır devriminden sonra dış politikaların bireysel olarak formüle edilmesi ve uygulanmasının yerel düzeydeki açıklamaların yokluğunda açıklığa kavuşturulamayacağını göstermektedir. Bu çalışmada, çeşitli yerel faktörlerin Nasır'ın Mısır'ın dış politikası üzerindeki etkinliğini artırmasına zemin hazırladığı, Mursi için ise zorlayıcı bir ortam oluşturarak kısa görev süresince dış politika üzerinde daha az etkili olmasına sebep olduğu bulundu.