Makale

Makale

Kolonyal Söylem Aracı ve Mitler Gömüsü Olarak Bir Çizgi Roman Analizi: Tenten Kongo’da

A Comic Book Analysis as a Vehicle of Colonial Discourse and Myth’s Treasure: Tintin in the Congo

EROĞLU Berhan ÖZDEMİR
Yıl 2020, Sayı 10, Sayfalar:157-183

The Adventures of Tintin was first published in 1929. Tintin is a well-known and beloved comic book character worldwide. He is smart, intelligent, courageous and also a very honest journalist. Despite all these positive features, it can be observed that Tintin has prejudices that lead to racism. In this article, the adventure named “Tintin in the Congo” has been examined with the method of “myth analysis” in the light of Mythologies, the work of the French literary theorist, philosopher, critic, and semiotician Roland Barthes. According to Barthes, contemporary myths appear as “the tools of cultural construction”. These myths create a discourse and are used for propaganda purposes by highlighting the difference between “the Other” and “the Self”. In addition, the ideas and views of postcolonial theorists such as Edward Said, Aime Cesaire, Frantz Fanon, Gayatri C. Spivak, and Homi Bhabha have also been used.
 

1929 yılında yayın hayatına başlayan Tenten dünya çapında oldukça sevilen ve bilinen bir çizgi roman karakteridir. Tenten akıllı, zeki, cesur ve çok dürüst bir gazeteci gençtir. Tüm bu pozitif özelliklerine karşın Tenten karakterinin ırkçılığa varan önyargılara sahip olduğu göze çarpmaktadır. Bu makalede Fransız denemeci, eleştirmen ve göstergebilimci Roland Barthes’ın Mythologies isimli eseri ışığında, “mit analizi” yöntemi ile Tenten Kongo’da isimli macera incelenmiştir. Barthes’a göre çağdaş mitler karşımıza “kültürel inşa araçları” olarak çıkmaktadır. Yaratılan bu mitler, “öteki” ile “benlik” arasındaki farkı ustalıkla hissettirerek bir söylem oluşturmakta ve propaganda amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca Edward Said, Aime Cesaire, Frantz Fanon, Gayatri C. Spivak, Homi Bhabha gibi post-kolonyal teorisyenlerin de görüşlerinden faydalanılmıştır.