Makale

Makale

Terör, 11 Eylül’ün Psikolojik Etkileri ve İyileştirici Terapiler

Terror, Psychological Impacts of 9/11, and Remedial Theraphies

KALKANLI Zeynep Gamze
Yıl 2019, Sayı 9, Sayfalar:65-95

Terror has been the most merciless and scary method of a fight in the history of humankind. During the post-attack, people go through anxiety disorder and trauma which threaten their physical and psychological integrity. Due to the trauma that is called the state of timelessness, causing victims to lose touch with both the past and the future, they cannot perform the daily responsibilities, suffering the functionality disruption in their family, school, business, and social lives.

Millions of people watched September 11 terrorist attacks on TV; the moment the planes crashed into the World Trade Center, the collapse of colossal buildings and the victims who jumped 400 meters off the building in an attempt to avoid the fire, eventually falling on the ground. The visual and auditory images of those horrific scenes have still kept haunting the mind.

The definition of terror, the September 11 terror attacks, psychological impacts of terrorism, remedial therapy and two case summaries on treatment by the EMDR therapy during Post-September 11 terrorist attacks are provided in this study.

Terör, insanlık tarihindeki en acımasız ve en korkunç mücadele yöntemidir. Saldırıları sonrasında insanlar kaygı bozuklukları ve travmalar yaşamakta; bu travmalar, insanların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü tehdit etmektedir. Kişiyi geçmişten ve gelecekten koparan zamansızlık hali olan travmalar nedeni ile bireyler günlük hayatları ile ilgili sorumluluklarını yerine getirememekte, aile, iş, okul ve sosyal yaşamda işlevsellikleri bozulmaktadır. 11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezine çarpma anını, dev binaların çöküşünü, yangından kurtulmak için 400 metre yükseklikten atlayarak betona çakılan kurbanları milyonlarca insan televizyondan izledi.

Bu korkunç sahnelerin görsel ve işitsel imgeleri hala zihinlerden çıkmadı. Bu çalışmada terörün tanımı, 11 Eylül saldırıları, terörün psikolojik etkileri, iyileştirici terapiler ve 11 Eylül saldırısı sonrası EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi ile tedavi olan iki olgu özeti paylaşılmıştır.