Makale

Makale

Suriye Krizi’nin Türkiye’ye Yansımaları (2011-2017)

Reflections of Syria Crisis to Turkey (2011-2017)

GÖK Naim
Yıl 2019, Sayı 8, Sayfalar:77-114

Turkey’s longest land border is with its southern neighbor Syria. Until the beginning of 2000, the Hatay issue, the 1957 crisis, the water issue and the PKK problem had preserved their importance in the mutual relations between both countries. Out of them, PKK problem was resolved in 1998 with the Adana Congruity. After this date, until the emergence of the Arab Spring in Syria, relations between Turkey and Syria had developed in many fields such as economy, commerce, politics, culture and military. After March 2011, the crisis in Syria caused a multifaceted conflict in the country. Many countries, especially the USA, Russia, Iran, have influenced the changes in Syria. In addition, many terrorist organizations and dissenter groups have become parties to the conflict. The crisis in Syria affected Turkey, especially in the security axis.

Türkiye’nin en uzun kara sınırı, güney komşusu olan Suriye iledir. Hatay konusu, 1957 krizi, su konusu ve PKK sorunu, 2000 başlarına kadar, iki ülke ilişkilerinde önemini korumuş; bunlardan PKK sorunu, 1998 yılında, Adana Mutabakatı ile çözülmüştür. Bu tarihten sonra Arap Baharı’nın Suriye’de ortaya çıkmasına kadarki süre içinde Türkiye ile Suriye ilişkileri ekonomi, ticari, siyasi, kültürel ve askeri olmak üzere birçok alanda gelişim göstermiştir. Mart 2011’den sonra Suriye’de yaşanan kriz ise, ülkede çok yönlü çatışma ortamının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Suriye’deki değişime ABD, Rusya, İran başta olmak üzere birçok ülke etki etmiştir. İlave olarak, bu süreçte, çok sayıda terör örgütü ve muhalif grup, çatışmalara taraf olmuştur. Suriye’de yaşanan kriz, Türkiye’yi, özellikle, güvenlik ekseninde etkilemiştir.