Makale

Makale

Amerikan Emperyalizminin Latin Amerika’daki Son Örneği: Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde Yaşanan Kriz

The Latest Example of American Imperialism in Latin America: Crisis in the Bolivarian Republic of Venezuela

ÇİN Gökhan
Yıl 2019, Sayı 8, Sayfalar:1-37

The United States, which defined the Western Hemisphere as its own area of sovereignty with 1823 Monroe Doctrine and described Latin America as an area of American national security in 1904 The Roosevelt Corollary, continues its deep historical imperialist policies with economic and political sanctions against Venezuela. Venezuela, besides having rich underground and natural resources and a geostrategic location due to its role as a connection between South America and Central America, has been a scene for the formation of socialism under the influence of Bolivarian policies in the 21st century. Venezuela, in the period of Nicolas Maduro after Hugo Chávez, has recently faced its deepest economic and political crisis due to short-termed and unsuccessful policies along with the strong aggression of American imperialism. The main argument of this work, is that the United States ignores Venezuela’s national sovereignty and deepens the crisis with its imperialist policies. In this article, with the purpose of analyzing the role of American imperialism in the Venezuelan crisis, the history of imperialist policies in Latin America will be examined in relation to the process of Venezuela in depth.

1823 Monroe Doktrini ile Batı yarımküreyi kendi egemenlik alanı olarak tanımlayan ve 1904 Roosevelt Sonucu ile Latin Amerika coğrafyasını ulusal güvenlik kapsamında ele alan Amerika Birleşik Devletleri, derin tarihsel geçmişe sahip emperyalist politikalarına, Venezuela’ya ekonomik ve siyasi alanlarda yaptırımlarda bulunarak devam etmektedir. Zengin yeraltı ve doğal kaynaklara sahip olmasının yanı sıra Orta Amerika ile Güney Amerika arasında bağlantı rolü üstlenmesinden ötürü oldukça jeostratejik konumda yer alan Venezuela, 21. yüzyılda Bolivarcı politikalar çerçevesinde sosyalizm inşasına sahne olmuştur. Hugo Chávez sonrası Nicolas Maduro döneminde uygulanan kısa vadeli planlar ve başarısız politikalara Amerikan emperyalizminin de şiddetli saldırıları ile dâhil olması ile Venezuela son dönemin en derin ekonomik ve siyasi kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmada, ABD’nin, emperyalist politikaları ile Venezuela’nın ulusal egemenliğini yok sayarak yaşanan sürece dâhil olduğu, siyasi ve ekonomik yaptırımlarda bulunarak yaşanan krizi derinleştirdiği savunulmaktadır. Bu makalede, Venezuela’da yaşanan krizde Amerikan emperyalizminin rolünü doğru bir şekilde analiz edebilmesi amacıyla emperyalist politikaların Latin Amerika’daki geçmişi Venezuela’da yaşanan süreçle birlikte derinlemesine ele alınacaktır.