Makale

Makale

Psikiyatrik Hastalıklar ve Damgalama

Psychiatric Disease and Stigmatization

Avcil Cumhur,Bulut Hüseyin,Sayar Gökben Hızlı
Yıl 2016, Sayı 2, Sayfalar:175-202

Stigmatization towards mental illness has significant effects on the lives of people with a psychiatric disease and their families. The stigma of mental illness has often been regarded as an important barrier to the treatment of mental illnesses. Public stigma is the judgment held by others that the mentally ill individual is socially unacceptable. Stigmatized patients may internalize perceived prejudices and develop negative feelings about themselves, which is “self-stigma”. In this review, the authors searched databases for studies on stigmatization in mental illness that were conducted in Turkish population. There view reports on the definition of stigma, history of stigmatization of mental illness, results of studies related to the public stigma, self-stigma an anti-stigma issues

Ruhsal hastalıklar üzerindeki damgalamanın psikiyatrik hastalar ve ailelerinin yaşamları üzerinde önemli etkileri vardır. Ruhsal hastalık damgası genellikle psikiyatrik hastalıkların tedavisinde önemli bir engel teşkil eder. Toplumsal damga, psikiyatrik hastalığı olan bireyin sosyal olarak kabul edilemez olduğuna ilişkin toplum tarafından taşınan yargıdır. Damgalanmış hastalar algıladıkları önyargıları içselleştirerek kendi kendilerini de damgalayabilir; kendileri hakkında olumsuz duygular geliştirebilirler. Bu derlemede, yazarlar Türk toplumunda yapılmış psikiyatrik hastalıklarda damgalama konusunda çalışmalar için veri tabanlarını taramış ve sonuçları özetlemişlerdir. Damgalamanın tanımı, psikiyatrik hastalıklarda damgalamanın tarihçesi, toplumsal damgalama ve kendi kendini damgalama ve damgalama karşıtı çalışmaların sonuçları sunulmuştur