Makale

Makale

Uluslararası Ajans Haberciliğinde Söylem: “Fırat Kalkanı” Harekâtı Bağlamında AP ve TASS Haber Ajanslarının Söylem Analizi

Discourse in International Agency News Reporting: Discourse Analysis of AP and TASS News Agencies in the Context of Operation: “Euphrates Shield”

ÖZTÜRK Esra
Yıl 2017, Sayı 4, Sayfalar:185-222

The fact that discourse in international reporting matches with the foreign policy of the base state is an important problem in terms of the objectivity of the report. In this context, this study examines the discourse of AP and TASS, which are the leading news agencies of two major actor states in Syria crisis; United States of America and Russian Federation, regarding their news articles released on the Operation: Euphrates Shield, the campaign launched by Turkey in the Syrian border, within the scope of whether the news articles are coordinative with the foreign policy of the states. This study is made through a critical approach focusing on the texts of the reports that is Van Dijk’s “Discourse Analysis”. The result of the study indicates that although AP is an independent news agency while TASS is state–run news agency, in regard to the relation of international agency news and ideology, considering the Operation: Euphrates Shield, both agencies released reports based on their own states’ national interests and the perspective of those states’ foreign policy

Uluslararası ajans haberciliğinde söylemin, devletin dış politikasıyla uyumu, haberin tarafsızlığı açısından önemli bir sorundur. Bu bağlamda, çalışmada Suriye krizinde iki etkin aktör olan ABD ve Rusya’nın önde gelen haber ajansları AP ve TASS’ın Türkiye’nin Suriye sınırında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı’na dair yayımladığı haberlerin, ülkelerin dış politikasıyla eşgüdümlü olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada eleştirel bir yaklaşım olan ve haber metinlerine odaklanan Van Dijk’ın “Söylem Analizi” yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda AP’nin bağımsız bir haber ajansı; TASS’ın ise resmi haber ajansı olmasına karşın uluslararası ajans haberciliği ve ideoloji bağlamında değerlendirildiğinde her iki ajansın da Fırat Kalkanı Harekâtı bağlamında kendi ulusal çıkar ve merkezi bulunan ülkelerin dış politika perspektifinden haber ürettiği tespit edilmiştir.