Makale

Makale

Anne–Baba Davranışlarının ve Sosyal Çevrelerinin Liderlere Etkileri

The Effects of Parental Behavior and Social Environment on Leaders

Aslan Şebnem,Yalçın Hatice,SARP Nilgün,ULUTAŞ Demet AKARÇAY
Yıl 2017, Sayı 4, Sayfalar:91-138

Leadership is defined and discussed by the way that has both natal and acquired characteristic as to the literature. This study was developed to investigate whether leadership has a relationship with parental behaviors and social environment. Four books were evaluated within the study by document analysis as one of the qualitative data analysis process. Benazir Bhutto, who was the first elected woman president in Pakistan in Islam and titled as “Daughter of the East” with the book “Benazir Bhutto Daughter of the East”; Margaret Thatcher, who was the first woman Prime Minister of UK in 20th century and maintained her leadership for many years with the book “Memories of Iron Lady” (2003); Mahatma Gandhi, who was the leader of independence movement in India with the books as an autobiography “Gandhi: An Autobiography–The Story of My Experiments With Truth” and biography of Gandhi by Deliege (2015) were selected for the study. Nelson Mandela is the fourth leader held in the study. Autobiography of Nelson Mandela was written by Richard Stengel and also “Mandela’s Way: Lessons on Life, Love, and Courage” of Stengel (2011) were included in the study. The results are presented with a classification under the theme of parental behaviors by evaluating the relationship between leaders and their parents in the period of childhood within the books. Parental behaviors have been assumed to possess a vital contribution to impact on individual the effects of parental behaviors and social environment on four examined leaders were observed through the books as a result of the study.

Liderliğin, literatürde doğuştan olduğu gibi sonradan kazanılan bir yönünün olduğu ifade edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu araştırma liderliğin aile davranışlarıyla ve sosyal çevreyle ilişkisinin olup olmadığını incelemeye yönelik geliştirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan dört kitap nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğinden yararlanılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamına alınan liderler ve kitapları şunlardır: Pakistan’ın İslam’da seçilmiş ilk kadın başbakanı, Doğu’nun Kızı ünvanlı, “Benazir Bhutto: Doğu’nun Kızı” kitabı; 20 yy.’da İngiltere’nin Başbakanı, Batı’nın ilk kadın başbakanı, uzun yıllar liderliğini sürdüren Margaret Thatcher’ın, “Demir Lady’nin Anıları” (2003); Hindistan Bağımsızlık Hareketinin Lideri Mahatma Gandhi’nin “Gandhi: Bir Özyaşam Öyküsü” otobiyografisinin yanı sıra ve Gandhi konusunda Deliege’nin (2015) biyografisi araştırma kapsamına alınmıştır. Dördüncü lider, Nelson Mandela’dır. Nelson Mandela’nın biyografisini Richard Stengel kaleme almıştır. Stengel’in (2011) “Mandela’nın Yolu: Yaşam, Sevgi, Cesaret ve Affetmek Üzerine On Beş Ders” kitabı araştırmaya dâhil edilmiştir. Kitaplarda, liderlerin çocukluk dönemlerinde anne ve babalarıyla ilişkilerini anlattıkları bölümler değerlendirilerek, bulgular anne–baba davranışları temasında yapılan bir sınıflandırma ile sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda anne– baba davranışlarının bireyi etkilemede önemli bir katkısının olabileceği varsayılmakta ve incelenen dört liderde de anne–baba davranışlarının ve sosyal çevre faktörünün etkisi gözlenmektedir