Article

Makale

Rus Basınında Arap Baharı

Arab Spring in the Russian Press

KHASANOV Ibragim
Year 2020, Issue 10, Pages:93-128

The Arab Spring started in Tunisia after Muhammad Bouazizi, a 26-year-old university graduate, set himself on fire on December 17, 2010. The demonstrations started in Tunisia later spread to other North African and Middle Eastern countries, including Egypt, Yemen, Bahrain, Libya, and Syria. The political stand of Russia concerning the countries experiencing the Arab Spring such as Tunisia, Egypt, Yemen,Bahrain, and Libya, has been close to the line of Western states. In Syria, Russia was involved in the crisis militarily by taking the side of the Syrian government. Arab Spring events in the Russian press have been subject to a larger-scale approach, contrary to the state’s official position. In this article, the approach of the Russian press to Arab Spring events is examined.

Arap Baharı olarak adlandırılan süreç, Tunus’ta 26 yaşındaki üniversite mezunu olan Muhammed Bouazizi’nin 17 Aralık 2010’da kendisini ateşe vermesinin ardından başlamıştır. Tunus’ta başlayan gösteriler daha sonra, Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya ve Suriye başta olmak üzere diğer bazı Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yayılmıştır. Rusya Federasyonu Tunus, Mısır, Yemen, Bahreyn ve Libya gibi Arap Baharı’nın yaşandığı ülkelere yönelik Batı devletlerinin çizgisine yakın bir tutum sergilemiştir. Suriye’de ise hükümetin yanında yer alarak krize askeri olarak müdahil olmuştur. Rus basınında Arap Baharı olayları, devletin resmi çizgisinin aksine daha geniş ölçekli bir yaklaşıma tabi tutulmuştur. Makalede Rus basınının Arap Baharı olaylarına yaklaşımı irdelenmiştir.