Article

Makale

Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk

A Global Threat (COVID-19 Pandemic) and the Journey to Change

ARSLAN İbrahim,KARAGÜL Soner
Year 2020, Issue 10, Pages:1-36

Humanity has been witnessing extraordinary developments in technology since the Industrial Revolution. In modern times, the brain device that increases the learning speed, the chip that repairs the damaged tissue, and artificial intelligence in cancer treatment are just a few of the successfully proceeding studies of scientists. Simultaneous to these exciting developments, however, a virus that emerged in Wuhan, China in the first quarter of the 21st century reminded us once again that these endeavours are insufficient and people should bear in mind that there still is much to progress. Obstructing the natural flow of life, the virus COVID-19 possesses a capacity of fabricating consequences that entail the changes on individual, national, and international levels. Humanity will need to revise primarily the past experiences and knowledge of quotidian & professional life, education & training, politics, economy, and international relations in the Post-COVID-19 era.
 

İnsanlık, Sanayi Devriminden bu yana teknolojide olağanüstü gelişmelere tanık olmaktadır. Günümüzde öğrenme hızını artıran beyin cihazı, hasar gören dokuyu onaran çip, yapay zeka ile kanser tedavisi bilim insanlarının başarıyla sürdürdükleri çalışmalardan sadece birkaçıdır. Heyecan veren bu gelişmelerle eş zamanlı olarak 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir virüs, bu çabaların yeterli olmadığını ve insanların daha yapacak çok şeylerinin olduğunun unutulmaması gerektiğini hepimize bir kez daha hatırlattı. COVID-19 olarak adlandırılan virüs, yaşamın olağan akışını etkileyerek birey, ulusal ve uluslararası düzeyde değişimi zorlayan sonuçlar üretme kapasitesine sahiptir. COVID-19 sonrasında insanlık günlük yaşam, çalışma hayatı, eğitim-öğretim, siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere geçmişte edindiği bilgi ve deneyimleri bir kez daha gözden geçirme ihtiyacı hissedecektir.