Article

Makale

İkinci Dünya Savaşı Öncesi Japon ve Türk Kadınının Toplum İçindeki Statüsü

Status of Japanese and Turkish Women in Society Before The Second World War

SERTÇELİK Mehmet
Year 2018, Issue 7, Pages:255-289

Both Japanese and Turkish civilizations are significant ones in rich Asian culture that is spread over a wide area. Therefore, there are some alike characteristics of women’s position in Japanese and Turkish societies from the past to today. On the basis of these characteristics, firstly, women’s positions in both Turkish and Japanese societies are investigated and compared from the first ages to the begining period of Western modernization in this study. Then, Meiji-Taisho periods that are the period of eventuating Western modernization in Japan are focused. Also, the period that is from the Tanzimat reform era to the Republic in Turkey is examined. The main purpose
of this study is to explain basic features of Japanese and Turkish women’s positions in their own societies and enable to make a comparison among them.
 

Büyük bir coğrafyaya yayılan zengin Asya kültüründeki iki toplum olarak karşımıza çıkan Japonların ve Türklerin, eski dönemlerden yakın zamana kadar olan süreçte kadının toplum içindeki konumuna yönelik benzeştiği noktalar bulunmaktadır. Bu benzerliklerden hareketle çalışmamızda ilk önce Japon ve Türk kadınının toplum içindeki statüsü ilkçağlardan itibaren ele alarak batı modernleşmesinin başladığı döneme kadar incelenip karşılaştırılacaktır. Sonrasında ise Batı modernleşmesinin meydana geldiği dönemler olarak Japonya’da Meiji-Taisho dönemine odaklanırken, Osmanlı’da ise Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan süreci incelemekteyiz.
Çalışmanın temel amacı Japonya ve Türkiye’deki kadının toplumdaki statüsü konusunda temel bilgiler sunarak karşılaştırma yapmaktır.