Article

Makale

Öldüren Cazibenin Teknolojik Durağı, Siber Kadınsılık: Ghost in the Shell

Cyber Feminine Perspective as the Technologic Destination of Femme Fatale: Ghost in the Shell

EROL Ece
Year 2018, Issue 6, Pages:77-100

This study focuses on the reconstruction of the female hero in the film called Ghost in the Shell, which is considered one of the technological film noirs and directed by Rupert Sanders in 2017, over the femme fatale figure in the film noir type. Film noirs which emerged in the 1940s continue to exist in the description of the dystopian world called tech-noir or future noir by interacting with science fiction over the years. The femme fatale, one of the leading figures of film noirs, has been reinterpreted by directors in this hybrid type and has been a reflection of human beings worries and fears for the future with a different form of representation as a reflection of the technophobia. The study, as a result, points to a tendency to a different portray than the usual representations of mechanized woman created in the hands of human being as a result of technological developments.

Bu çalışma, teknolojik kara filmlerden biri olarak kabul edilen ve 2017 yılında Rupert Sanders tarafından yönetilen Ghost in the Shell filmindeki kadın kahramanın, kara film türündeki femme fatale figürü üzerinden yeniden
inşasına odaklanmaktadır. 1940’lı yıllarda ortaya çıkan kara filmler, zaman içerisinde bilim-kurgu türüyle etkileşime girerek tech-noir (teknolojik kara film) ya da future-noir (gelecek kara film) olarak adlandırılan distopyan dünyanın betimlenmesinde varlığını sürdürmektedir. Kara filmleri oluşturan figürlerin başında gelen femme fatale’lar bu melez türde yönetmenlerce yeniden yorumlanmış ve teknofobinin bir yansıması olarak farklı bir temsil
biçimi ile geleceğe dair insanoğlunun kaygı ve korkularının yansıması olmuştur. Çalışma, sonuç olarak, teknolojik gelişmeler sonucu insan elinde mekanikleşen kadının,alışılagelmiş temsillerinden farklı bir tasvir eğilimine işaret etmektedir.