Article

Makale

Dijital İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Hareketler Bağlamında Hacktivizm

Digital Communication Technologies and Hacktivism in the Context of Social Movements

AYDOĞAN Filiz BOSCHELE,ÇETİN Özlem ÖZTÜRK
Year 2017, Issue 5, Pages:429-452

Today, boundaries and possibilities digital communication technologies created for social movements are one of the most argued topics in social sciences. In this sense, although hacktivism as a concept is referred, there are few studies in respect of digitizing social movements. For this very reason in this study, within the context of digital communication technologies and social movements, what hacktivism’s specific characteristics are and how will it be positioned in social movements is conceptually discussed.

Günümüzde, dijital iletişim teknolojilerinin toplumsal hareketler için yaratığı sınırlılıklar ve olanaklar, sosyal bilimlerin sıkça tartışılan konularından biridir. Bu bağlamda hacktivizm kavramına yer verilmekle beraber, dijitalleşen toplumsal hareketler açısından kısıtlı sayıda çalışma söz konusudur. Bu nedenle, bu çalışmada, dijital iletişim teknolojileri ve toplumsal hareketler bağlamında hacktivizmin özgül niteliklerinin neler olduğu ve toplumsal hareketler içerisinde nasıl konumlandırılacağı ele alınarak kavramsal bir tartışma ortaya konmaktadır.