Article

Makale

Nijerya'nın Biyoçeşitlilik Yönetimi Üzerine Bir Analiz: Politikalar, Kurumlar ve Zorluklar

An Analysis of Nigeria’s Biodiversity Governance: Policies, Institutions, and Challenges

Süleyman Orhun ALTIPARMAK
Year 2022, Issue 14, Pages:41-67

Nigeria's biodiversity richness gets attention in the literature because of the dangers against it. Nigeria's oil spills are the most known problem regarding environmental policies. However, it is not the sole reason why Nigeria experiences biodiversity loss. It is a complex matter composed of conflictual needs, interests, and desires of actors that are state agencies, market stakeholders, and civil society members. There is a necessity of investigating the governance aspect of Nigeria's biodiversity loss, which is not state-oriented work. There should be an orientation towards dynamics beyond regime effectiveness and regime interaction to understand how civil society is positioned during the governance process that cannot be ignored. This study investigates to what extent Nigeria has "good governance" of biodiversity conservation. It has been found that although the attempts have been unsuccessful, Nigerian governments are aware that a governance approach is needed to solve biodiversity loss. However, lack of local authority and disconnection between civil society and governments prevent a healthy working governance process.

Nijerya'nın biyoçeşitlilik zenginliği, karşı karşıya olduğu tehlikeler nedeniyle en çok tartışılan konulardan biridir. Nijerya'daki petrol sızıntıları çevre politikalarıyla ilgili en bilinen sorundur. Ancak Nijerya'nın biyolojik çeşitlilik kaybı yaşamasının tek nedeni bu değildir. Mesele, devlet kurumları, piyasa paydaşları ve sivil toplum üyelerinin aralarında bulunduğu aktörlerin çatışan ihtiyaç, çıkar ve arzularından oluşan çok daha kompleks bir konudur. Devlet odaklı bir çalışma olmayacak şekilde Nijerya'nın biyoçeşitlilik kaybının yönetim yönünün araştırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Sivil toplumun yönetim sürecinde nasıl konumlandığı göz ardı edilediğinden dolayı rejimin etkinliği ve rejim etkileşiminin ötesindeki dinamiklere yönelik bir araştırma gerekmektedir. Bu çalışma, Nijerya'nın biyoçeşitliliğin korunmasında ne ölçüde "iyi yönetime" sahip olduğunu araştırmaktadır. Çalışma sonucunda, her ne kadar girişimler başarısız olsa da, Nijerya hükümetlerinin biyoçeşitlilik kaybını çözmek için yönetim yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunun farkında oldukları tespit edilmiştir. Bulgulara göre; yerel otorite eksikliği ve sivil toplum ile hükümetler arasındaki kopukluk sağlıklı işleyen yönetim sürecini engellemektedir.