ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2459-0223

Editör

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan
Prof. Dr. Sevil Atasoy

 

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Uygar Aydemir